25 års jubilæum

I 2013 havde X-Mas Cup 25 års jubilæum og i den forbindelse blev der lavet et jubilæumskrift som I kan læse her:


25 års jubilæum


Hørning GF havde i 1970’erne og 1980’erne et markant herrehåndboldhold med et stort sammenhold, hvor også samværet betød meget. Under et spil kort faldt snakken på, at det kunne være hyggeligt at møde andre håndboldspillere til et lidt mere uformeldt stævne og med hygge bagefter. Og da Assentoft Hallerne også havde brug for noget aktivitet i hallerne, var der ikke langt til handling.


HGF’s Old Boys sendte i samarbejde med SIF Old Girls indbydelse ud til et motions- og træningsstævne fra kl. 18 – 22, tirsdag d. 27.12.1988. Der var 1. og 2. præmie, samt pokal til det vindende hold.


Fra 1989 blev stævnet arrangeret af HGF’s Støtteforening i samarbejde med RASG&I, men stadigvæk med HGF’s Old Boys hold som tovholdere og praktiske arrangører. Det er stadig de ”gamle” håndboldspillere fra HGF, der er primus motor i stævnet nu i samarbejde med DGI Østjylland.


Det første stævne blev som nævnt holdt d. 27. dec. 1988 som et aftenstævne fra kl. 18. Stævnet blev afviklet med 6 damehold (OG) og 6 herrehold (OB) med hyggeligt samvær efter stævnet. Citat fra indbydelsen: ”Som en vanlig standard har Assentoft Hallernes cafeteria selvfølgelig en masse lækkerier i anledningen af julen. Samme cafeteria vil også danne ramme om hyggeligt samvær efter stævnet. Her vil der være mulighed for at få væsketabet bragt på plads, samt at få et lille traktement, således at vi kan sidde og hygge os et par timer efter stævnet”.  Stævnets fundament var således allerede fra starten lagt fast, - nemlig: seriøs håndbold og hyggeligt samvær.


Bryggeriet Thor var fra første stævne med som sponsor ved bl.a. at sponsere et vist antal X-MAS øl, og dermed kom stævnets navn helt af sig selv. Sparekassen Kronjylland kom ind som sponsor i 1990 og har efterfølgende været hovedsponsor sammen med Bryggeriet Thor (RoyalUnibrew).


Allerede i år 2 var der tilmeldt 21 hold i alt, og herreholdene blev delt op i OB og GOB. Året efter igen var der 22 hold, og dameholdene blev delt op i 3 rækker: OGA, OGB og GOG, medens herrerne fortsatte med 2 rækker frem til 2003, hvor der blev udvidet med SGOB. Det var nok ikke tilfældigt, at der blev udvidet med en række for SGOB, idet HGF’s herrehold (som i alle 25 år har været primus motor i stævnets afvikling) efterhånden var blevet for gamle til at klare sig i GOB-rækken. 


Udviklingen i tilmeldte hold viste klart, at behovet for et sådant stævne var til stede. I jan. 2004 var der således tilmeldt 45 hold, og der skulle afvikles 54 kampe i alt, og for at få afviklet alle kampe inden festen om aftenen var det nødvendigt at starte stævnet kl. 07,00 og fortsætte indtil kl. ca. 18,45. Denne tidlige start var ikke acceptabel for nogen af parterne, og det var da også eneste gang med en så tidlig start. De fleste år er stævnet startet kl. 08,00, hvilket dog også har afstedkommet lidt ”brokkeri” fra de hold, der skulle starte. I 2008, 2009 og 2010 var antal hold dog reduceret, således man kunne udskyde starten til kl. 09,00. I de seneste 3 år er antal hold igen steget, således det med start kl. 08,00 har været nødvendigt at sætte nogle hold på venteliste.


I starten varede en kamp 2 x 14 min (med uret kørende i pausen) + 2 min mellem kampene. Efterhånden som antal tilmeldte hold steg, blev kamptiden reduceret til 2 x 12 min., som vil være absolut minimum, hvilket betyder, at der kan afvikles 49 -50 kampe på en stævnedag med start kl. 08,00. Alle hold skal have min. 2 kampe, og antal deltagende hold vil herefter være afhængig af tilmeldingen i de enkelte rækker, da tilmeldingen ikke altid er optimal for en inddeling i puljer, der giver færrest mulige kampe pr række.  Normalt vil der være plads til omkring 40 hold. 
I 1993, 1994 og 1995 var det ikke muligt, at afholde X-Mas Cup mellem jul og nytår, og stævnet blev holdt første lørdag i jan. måned. Ved stævnet jan. 1996 blev holdene spurgt, om man ønskede stævnet afholdt mellem jul og nytår eller første lørdag i jan. måned. Der var langt overvejende stemning for, at stævnet fremover skulle afholdes første lørdag i jan. måned. Og det har så været reglen siden.


Stævnet var oprindelig tænkt som et stævne for lokale hold fra Randersegnen, men stævnets popularitet bredte sig hurtigt ud over lokalområdet, og i tidens løb har hold uden for lokalområdet også deltaget i stævnet. Bl.a. har et herrehold fra Bording deltaget mange gange. Men stævnets kvaliteter har også nået udlandet, og i 1994 var et herrehold fra Preetzer (tæt på Kiel) med for første gang og har været med lige siden. Bekendtskabet med Preetzer udvikledes sig således, at HGF i flere omgange har været på genbesøg i Preetzer. Endnu et tysk hold (DHK Flensburg) har deltaget i stævnet.


Stævnets indhold har gjort stævnet interessant ikke bare for de spillere, der normalt spiller med i diverse turneringer, men også spillere, der måske ikke spiller så meget og spillere, der evt. er rejst til en anden klub eller en anden egn, har gerne villet deltage. Mange af holdene har således været sammensat til lejligheden, hvor man har haft mulighed for at opfriske gammelt venskab og færdigheder.  Hold, der spillede sammen for år tilbage, kan således samles til en hyggelig dag. Der er eksempler på, at der kommer deltagere (spillere) fra hele landet, og nogle spillere spiller måske kun denne ene gang om året.


Efter hvert stævne har rækkevinderne fået overrakt pæne præmier, der fra start bl.a har været 6 X-MAS øl pr spiller og til en holdleder. Fra 1990 har Sparekassen Kronjylland også som en af hovedsponsorerne givet en præmie til det vindende hold.


Ved de første stævner var der i medlems- og spillerkredsen dommere nok til at dømme kampene. Ved udvidelsen kneb det, men velvillige dommere har gennem tiden meldt sig ind i HGF, således vi i alle årene har kunnet dømme kampene med egne dommere. Det kan nævnes, at dommere fra det første stævne også dømmer til jubilæumsstævnet. Det har aldrig været et problem at finde dommere nok, så det er ikke kun håndboldspillerne, der har fundet fornøjelse i stævnet. Håndbolddommerne har også bakket op om stævnet og kommer gerne igen år efter år. 


X-MAS Cup’en har gennem tiden været skånet for de helt store uheld. Det har dog ikke kunnet undgås, at der indimellem har været småskader, som skulle behandles på skadestuen. Et enkelt år blev der brug for nogle dygtige sygeplejersker blandt spillerne i forbindelse med et hjertestop, som dog endte lykkeligt.


Et år som huskes af alle er 2005, hvor der i løbet af dagen udviklede sig et voldsomt stormvejr, som dels bevirkede, at Hallerne sidst på eftermiddagen mistede al strøm og dermed lys og varme m.v., og dels at al udkørsel blev frarådet p.g.a. væltede træer mv. Med ingen lys i hallen og folk der ikke kunne komme hjem, var gode råd dyre! Heldigvis kunne den bestilte mad til aftenfesten komme frem, og derfor blev der i stearinlysets skær dækket op i hal B, og man deltes om den mad, der nu var til rådighed. Hen på aftenen fik man rigget en generator til og fik på denne måde strøm til et musikanlæg, og festen kunne herefter gennemføres i en hel speciel stemning og atmosfære. 


I starten blev der hygget i Assentoft Hallernes cafeteria efter stævnet, men hurtigt blev forholdene her for små, og man flyttede til Borgerhuset. Flere og flere deltog i festen og snart blev også Borgerhuset for lille, og festen blev flyttet ind i hal B i ca. 2000. I de senere år har 250 – 300 deltaget i aftenfesten. Aftenfesten har i gennem tiden været arrangeret af Assentoft Hallerne med bl.a. hjælp af frivillige fra HGF. I løbet af dagen har andre frivillige også hjulpet til ved bl.a. salg af pølser, kaffe, øl og vand.


X-MAS Cup’en har igennem tiden nydt godt af opbakning blandt lokale erhvervsdrivende, som har støttet stævnet dels ved at reklamere i kampprogrammet og dels ved at give gaver til stævnets tombola, som hvert år har været en succes med rigtig mange præmier.


At deltage i X-MAS Cup’en er efterhånden blevet en tradition for rigtig mange håndboldspil¬lere, der er blevet ældre, og interessen for stævnet tyder på, at stævnets form med håndboldkampe og hyggeligt samvær på tværs af holdene falder i deltagernes smag.


Selv om det sociale samvær fylder meget i stævnet, er der ikke tvivl om, at der til stævnet bliver spillet for at vinde, og der er i stævnets tid spillet mange spændende og dramatiske kampe, idet temperamentet hos mange af de ”gamle” spillere stadig er intakt, og at den indbyrdes konkurrence stadig er gældende på banen, -for bagefter at kunne hygge sig sammen uden for banen.