Historie

Historien om X-Mas Cup


Hørning GF havde i 1970’erne og 1980’erne et markant herreholdboldhold med et stort sammenhold, hvor også samværet betød meget. En aften efter træning i 1988 faldt snakken i Assentofthallens cafeteria på Assentofthallernes dårlige økonomi, hvor Assentofthallerne jævnligt gik tiggergang til daværende Sønderhald Kommune. Vi synes, det var bedre med nogle flere aktiviteter, der kunne give omsætning og dermed fortjeneste. Dette ville og kunne vi spillere hjælpe til med. Og hvad var mere nærliggende end at arrangere et håndboldstævne. SIF, der dengang havde et godt Old Girls hold, blev derfor kontaktet, og sammen kontaktede vi hold, som vi mente var interesseret i at få motion via håndbold i juleperioden. Det lykkedes at samle Old Girls og Old Boys hold, og det første X-Mas motions- og træningsstævne blev afholdt fra kl. 18–22, tirsdag den 27. december 1988. Der var 1. og 2. præmie, samt pokal til det vindende hold.


Fra 1989 blev stævnet arrangeret af HGF’s Støtteforening i samarbejde med RASG&I, men stadigvæk med HGF’s Old Boys hold som tovholdere og praktiske arrangører. Der er stadigvæk ”gamle” håndboldspillere fra HGF med til at arrangere stævnet. Heldigvis er der kommet nye til.


Det første stævne blev som nævnt holdt den 27. december 1988 som et aftenstævne fra kl. 18. Stævnet blev afviklet med seks damehold (OG) og seks herrehold (OB) med hyggelig samvær efter stævnet. Citat fra indbydelsen: ”Som en vanlig standard har Assentoft Hallernes cafeteria selvfølgelig en masse lækkerier i anledningen af julen. Samme cafeteria vil også danne ramme om hyggeligt samvær efter stævnet. Her vil der være mulighed for at få væsketabet bragt på plads, samt at få et lille traktement, således at vi kan sidde og hygge os et par timer efter stævnet”. Stævnets fundament var således allerede fra starten lagt fast, Nemlig: seriøs håndbold og hyggeligt samvær.


Bryggeriet Thor var fra første stævne med som sponsor ved bl.a. at sponsere et vist antal X-MAS øl, og dermed kom stævnets navn helt af sig selv. Sparekassen Kronjylland kom ind som sponsor i 1990 og har efterfølgende været hovedsponsor sammen med Øldepotet Randers (Royal Unibrew), som desværre er sprunget fra i 2024. Dette sponsorat er overtaget af Dagrofa.


Allerede efter to år var der tilmeldt 21 hold i alt, og herreholdene blev delt op i OB og GOB. Året efter igen var der 22 hold, og dameholdene blev delt op i tre rækker: OGA, OGB og GOG, medens herrerne fortsatte med to rækker frem til 2003, hvor der blev udvidet med SGOB (Super Grand Old Boys). Det var nok ikke tilfældigt, at der blev udvidet med en række for SGOB, idet HGF’s herrehold (som i alle 25 år har været primus motor i stævnets afvikling) efterhånden var blevet for gamle til at klare sig i GOB-rækken.


Udviklingen i tilmeldte hold viste klart, at be-hovet for et sådant stævne var til stede. I januar 2004 var der således tilmeldt 45 hold, og der skulle afvikles 54 kampe i alt, og for at få afviklet alle kampe inden festen om aftenen var det nødvendigt at starte stævnet kl. 7.00 og fortsætte indtil kl. ca. 18.45. Denne tidlige start var ikke acceptabel for nogen af parterne, og det var da også eneste gang med en så tidlig start. De fleste år er stævnet startet kl. 8.00, hvilket dog også har afstedkommet lidt ”brokkeri” fra de hold, der skulle starte. I 2008, 2009 og 2010 var antal hold dog reduceret, således man kunne udskyde starten til kl. 9.00. Senere steg antal hold igen, således det med start kl.8.00 har været nødvendigt at sætte nogle hold på venteliste.


I starten varede en kamp 2 x 14 min. (med uret kørende i pausen) + 2 min. mellem kampene. Efterhånden som antal tilmeldte hold steg, blev kamptiden reduceret til 2 x 12 min., som vil være absolut minimum, hvilket betyder, at der kan afvikles 49-50 kampe på en stævnedag med start kl. 8.00. Alle hold skal have min. to kampe, og antal deltagende hold vil herefter være afhængig af tilmeldingen i de enkelte rækker, da tilmeldingen ikke altid er optimal for en inddeling i puljer, der giver færrest mulige kampe pr. række.


I de senere år har antallet af hold stabiliseret sig på den gode side af 30, også efter de pga. Corona aflyste stævner i 2021 og 2022. Antallet af kampe er derfor været under 41. Stævnet har derfor kunnet starte kl. 9.00, hvilket alle hold er glade for.